Campaign of "Hong Kong Trip, 4Day3Night"

Campaign of "Hong Kong Trip, 4Day3Night" is extended! Just RM2k each month in P.Matching for 3 consecutive months starting June 10 till Aug 10 to qualified. T&C.
Period: June/ July/ August 2010.

Klik pada gambar untuk besarkan.

Syarat-syarat
  • Terbuka kepada semua ahli Al-Insaan Sdn Bhd yang berumur 18 tahun dan ke atas.
  • Setiap akaun hanya boleh menang satu tiket sahaja.
  • Mesti untung RM2000 dari matching bonus untuk 3 bulan berturut-turut.
  • Tidak dibenarkan top-up.
  • Syarikat berhak menyemak atau meminda sebahagian/semua syarat-syarat yang telah ditetapkan tanpa notis terlebih dahulu.
  • Syarikat berhak mengubah, menangguhkan atau penjadualan semula tempoh dan tarikh kempen ini.
  • Insentif pelancongan ini tidak dibenarkan lansung bagi sebarang pindah milik atau ditukar kepada tunai.