Titanium Sponsor Campaign

Period: 1/7/2010 - 31/7/2010

Klik pada gambar untuk besarkan.
Syarat-syarat
  • Terbuka kepada semua ahli Al-Insaan Sdn Bhd yang berumur 18 tahun dan ke atas.
  • Jualan pribadi bulanan 100BV untuk layak.
  • Membuat penajaan terus 4 Titanium sepanjang tempoh kempen berlansung.
  • Syarikat berhak menyemak atau meminda sebahagian/semua syarat-syarat yang telah ditetapkan tanpa notis terlebih dahulu.
  • Syarikat berhak mengubah, menangguhkan atau penjadualan semula tempoh dan tarikh kempen ini.